maandag, augustus 01, 2005

Beleefd (crap-news)

'POLICE have been told they must show respect by taking their SHOES OFF before raiding the homes of Muslim terror suspects.' Een andere regel was, en ik citeer: 'indien de terrorist in kwestie u een maaltijd aanbiedt mag men deze niet weigeren en dient men deze samen met de gastterrorist te nuttigen alvorens tot arrestatie over te gaan.' Zelf welopgevoed zijnde ben ik hier helemaal voor te vinden uiteraard, maar de terroristen die ik ken (en dat zijn er nogal wat) eten meestal vrij gekruid en ik ben er bijna zeker van dat de politie-agenten hun maag zo een voedsel niet goed kunnen verteren waardoor ze hoogstwaarschijnlijk de wc zullen moeten bezoeken met als gevolg dat de terrorist alsnog zou kunnen ontsnappen. Voorzichtigheid is dus geboden, en misschien moet men de agenten voortaan ook maar uitrusten met enkele Immodium-tabletjes, u weet wel van die soort waar je alleen maar hoeft op te zuigen, reuzehandig! Ik stel maar wat voor hé.